وبلاگ لژیون مسافران نور http://rezanoor-c60.mihanblog.com 2019-09-16T09:09:49+01:00 text/html 2019-05-09T10:49:47+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com مجتبی c60 مراسم افطاری کنگره 60 http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/103 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/1216/Amirhossein/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A7%D9%88%D9%84/IMG_5404%20%28Copy%29.JPG" alt="مراسم افطاری"> text/html 2019-04-22T11:47:43+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com مجتبی c60 مصوبات جدید دیده بانان محترم کنگره 60 http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/102 <span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">1ـ تاریخ امتحان کمک راهنمایی با یک هفته تاخیر به 30 خرداد موکول شد.</span><br style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">2ـ افرادی که در لژیون سردار (مالی)، خدمت می نمایند، جزو خدمتگزاران نمایندگی محسوب می گردند، بهمین دلیل می توانند از تمامی امتیازهای خدمتگزاران، همانند تولد استفاده نمایند. همچنین بایستی در هفته یک روز، لژیون سردار خدمتگزار باشد. به عقیده من افرادی که در لژیون مالی و سردار هستند، جایگاه بالایی دارند. لژیون مالی هم یک امتیاز برای آنها محسوب می گردد.</span><br style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">3ـ از این پس تهیه گزارش جلسات، بعهده خدمتگزاران آن روز می باشد، که بایستی گزارش آن روز را تهیه و به وبلاگ ارائه نمایند.</span><br style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">4ـ افرادی که نگهبان و دبیر لژیون ویلیام در پارک طالقانی می باشند، دوره خدمتی آنها جزو خدمات آنها محسوب می گردد.</span><br style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">5ـ نقش همسفران در نمایندگی ها بسیار مهم بوده و بایستی بجهت پیشبرد اهداف کنگره 60 این گروه را باید تقویت نمود. اگر جلسات در فضای بسته بود، تشکیل لژیون همسفران الزامی است.</span><br style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">6ـ در حال حاضر 10 لژیون فعال در سطح کشور داریم که بمنظور تبدیل آنها به نمایندگی بایستی به شعبه 100میلیون تومان پرداخت نمایند. تا اول ماه رمضان این مبلغ، 100میلیون تومان است.</span><br style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">7ـ بمنظور بالابردن سطح کیفیت شعب، حضور و غیاب در تمام شعب برای افراد الزامی است.</span> <div><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">8ـ مصوب گردید که در سال جاری، 10 لژیون جدید می توانند شروع به کار نمایند که از این تعداد ، با 7 لژیون موافقت گردیده است: گلپایگان، گرگان، اردستان، دلیجان، کیش، اردبیل .. از این پس بایستی برای تشکیل لژیون مبلغ 150میلیون تومان و برای تشکیل شعبه 120میلیون تومان به حساب کنگره واریز نمایند.</span></div><div><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">9ـ کارهای تحقیقاتی برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است و با این امور تحقیقاتی ما می توانیم وارد گروههای علمی شویم و مقاله صادر کنیم، تا زمانی که تحقیقات ما تبدیل به مقاله نشود و به صورت ISI ثبت نکنیم، موفق نخواهیم بود.</span><br style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">همه اعضای کنگره 60، بایستی شاگردانشان را ترغیب کنند که آزمایشها را انجام بدهند و برای هر آزمایشی یک نفر را بفرستند. یک آزمایش خون داریم که کماندار انجام می دهد، افرادی که وارد کنگره می شوند آزمایش خون می دهند و بعد از 4ماه مجدد از آنها آزمایش خون گرفته می شود تا مشاهده شود که آیا بیان ژن تغییر می کند یا خیر؟ اگر ما ثابت کنیم که بیان ژل با متد DST و شربت OT تغییر می کند، یک حرکت بسیار بزرگ در کل دنیا می باشد.</span><br style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما می کاریم که دیگران بخورند. بنابراین باید چنین کارهایی را انجام دهیم تا به آیندگان کمک کنیم. اگر به شما می گویند که دو ساعت برای تحقیقات بروید، بایستی با دل و جان بروید. ما اعتقاد داریم که درمان اعتیاد را ما بلد هستیم و ما کشف کردیم، پس باید بتوانیم به دیگران منتقل کنیم و همه باید کوشا باشیم.</span><br style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">تمامی پروژه های تحقیقاتی بایستی به صورت مستمر پیگیری گردد تا تمامی برنامه ریزی و اجرا گردد، تا دستاوردهای حاصله&nbsp; از روش دی اس تی به صورت مستند قابل ارائه به مراکز علمی، قابل بهره برداری و تجزیه و تحلیل باشد. افراد فقط برای یک بار می تواند در تحقیقات شرکت کند. پروژه های تحقیقاتی کنگره 60 در اولویت می باشد.</span><br style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">10ـ افرادی که هزینه خرید و ساخت یک نمایندگی را پرداخت نمایند، آن شعبه به اسم آن شخص ثبت می شود.</span><br style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">11ـ نمایندگی های تهران بایستی، بیشتر به موضوعاتی همچون ورزش، همایش ها و کارهای گروهی اهمیت بدهند.</span><br style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">12ـ به زودی روزهای فعالیت نمایندگی های حسنانی، پرستار، ارتش، رودهن و آکادمی از روزهای فرد به روزهای زوج تغییر خواهند کرد. جلسات باز هم روزهای شنبه برگزار می گردد.</span></div> text/html 2019-03-28T16:03:25+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com مجتبی c60 دید و بازدید نوروز 98 http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/101 <font size="4"><b>سال نو همگی مبارک</b></font><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/Photo%20Text/rezaj/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B23/norooz3_%20(117).jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/Photo%20Text/rezaj/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B23/norooz3_%20(97).jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/Photo%20Text/rezaj/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B23/norooz3_%20(109).jpg" alt=""></div> text/html 2019-03-06T09:59:49+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com مجتبی c60 هفته راهنما مبارک http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/100 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/33926/salman/97/12/971214/IMG_4306%20%28Copy%29.JPG" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/33926/salman/97/12/971214/2/IMG_4469%20%28Copy%29.JPG" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/33926/salman/97/12/971214/2/IMG_4420%20%28Copy%29.JPG" alt=""> text/html 2019-03-06T09:46:03+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com مجتبی c60 جشن هفته راهنما در شعبه سلمان فارسی http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/98 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/tlok_img_20190219_184140.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/33926/salman/97/12/971214/IMG_4264 (Copy).JPG" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/33926/salman/97/12/971214/IMG_4268 (Copy).JPG" alt=""> text/html 2019-03-02T15:54:55+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com مجتبی c60 هفته راهنما مبارک http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/97 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">راهنما معلمی دلسوز است که بلد راه است و در طی کردن مسیر دشوار درمان همراه و همدل رهجو است. کجی ها و بی راهه ها را گوشزد می کند و همواره مراقب است تا رهجو از جاده اصلی دور نشود. چاله ها و سنگلاخ ها را با نور دانش که از کنگره آموخته است نمایان می کند تا مبادا رهجو بلغزد و در عمق تاریکی از راه باز بماند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">قدردانی از کسی که دست مرا می گیرد و از تاریکی ها بیرون می کشد بالاترین قدردانی هاست. آنگونه که فرموده اند : من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. آنکس که سپاسگزاری آفریده نکند، چگونه می تواند سپاسگزار آفریننده باشد که این هر دو روی یک سکه هستند. پس بر هر آنکس که خواهان رهایی و آرامش است لازم است تا با تمام وجود سپاسگزار و شکرگزار زحمات راهنمای خویش باشد تا بلکه خداوند نار وجودی او را به نور تبدیل کند و همواره ید قدرت او پشتیبان و حامی او باشد.<o:p></o:p></span></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">هفته راهنما بر بزرگ راهنمای کنگره 60 و تمامی کمک راهنمایان و راهنمایان کنگره بویژه راهنمای لژیون نوزدهم شعبه سلمان فارسی آقا رضای عزیز مبارک باد.</span> text/html 2019-02-13T21:01:42+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com مجتبی c60 دستور جلسه این هفته: وظایف راهنما و رهجو http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/96 به مناسبت دستور جلسه این هفته بی مناسبت نیست خلاصه ای از سی دی وظایف رهجو را مرور کنیم:<div><br></div> text/html 2019-02-11T13:45:49+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com مجتبی c60 درباره وادی ششم http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/95 حکم عقل را در قالب فرمانده کاملا اجرا نماییم text/html 2019-01-19T13:25:41+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com مجتبی c60 برداشتی از وادی سوم http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/94 <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">وادی سوم وادی به خود پرداختن است</span> text/html 2019-01-04T11:26:32+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com مجتبی c60 درباره وادی دوم http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/93 <a href="http://congress60.org/Fa-IR/page/103/%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85" style="color: rgb(242, 101, 34); text-decoration-line: none; font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><strong>وادی دوم :</strong>&nbsp;<font color="#ff6600">هیچ مخلوقی جهت بیهودگی قدم به حیات نمی نهد . هیچ کدام از ما به هیچ نیستیم ، حتی اگر خود به هیچ فکر کنیم .</font></a> text/html 2018-12-19T19:25:01+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com مجتبی c60 هفته همسفر مبارک باد http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/92 <div style="text-align: center;">مقاله ای به مناسبت هفته همسفر در باب اهمیت و نقش همسفر</div> text/html 2018-12-17T18:10:16+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com مجتبی c60 جهان بینی به صورت پرسش و پاسخ http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/83 با سلام<div>دوستانی که جزوه جهان بینی را مطالعه کرده اند میتوانند جهت آمادگی در آزمون پنجشنبه فایل سوالات را از لینک زیر دانلود کنند</div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://uupload.ir/view/chae_خلاصه_جهان_بینی_.docx/" target="" title="پرسش و پاسخ">پرسش و پاسخ</a></div> text/html 2018-12-15T17:46:05+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com مجتبی c60 درباره وادی اول http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/82 <div style="text-align: center;"><strong style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;"><span style="color: rgb(255, 140, 0);">با تفکر ساختارها آغاز میگردد ؛ بدون تفکر ، آنچه هست رو به زوال می رود .</span></span></strong></div> text/html 2018-12-11T19:31:06+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com مجتبی c60 شعر چهارده وادی http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/81 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">به هوش ای مسافرِ جان آن زمان شادی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که طی کنی به سلامت <b>چهارده وادی</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>نخست</b> آن که ساختارها بدان می آغازد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تفکر است نباشد وجود رنگ می بازد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp; <b>دوم</b> بدان هر آنچه پای نهاد به جهان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نبود بیهوده و حکمتش زماست نهان <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">به وادی <b>سوم</b> رسی تو خویشتن را باش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به دفتر آنچه بود و بُوَد تویی نقاش<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><b>چهار</b> مگو که شوربختی ات دست خداست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به خالقِ اختیار، نسبتش نه رواست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">دگر به <b>پنج</b> رسید وادی به گوش آویزید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سفر به رفتن است نه فکر محض، برخیزید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><b>ششم</b> به فرمان عقل درآمدن! رهجو!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از فرامین نفس اماره راه مجو<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><b>هفت</b> اینکه رمز و راز کشف حقیقت چیست&nbsp;&nbsp; جز اینکه راه بیابی و روی چیزی نیست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">اگر هدف مشخص و خواسته ات آن است&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>هشتم</b> این که با حرکت راه نمایان است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><b>نهمین</b>: چو نیرویی ز کم شروع شود&nbsp;&nbsp;&nbsp; بالارود نقطه تحمل یافت گردد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><b>وادی دهم</b> این که انسان چون جاری است&nbsp; صفات گذشته اش در او هیچ صادق نیست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">چشمه های جوشان و رودهای خروشان&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>یازده</b>، به بحر و اقیانوس می رسند بدان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">آخرالامر امر اول می شود اجرا&nbsp;&nbsp; به <b>وادی دوازده</b> مسافر دانا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">پایان هر نقطه اغاز خط دگر&nbsp;&nbsp; <b>وادی سیزدهم</b> باشد هان ای همسفر<o:p></o:p></span></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">آنچه باور است محبت است و آنچه نیست&nbsp;&nbsp; ظروف تهی باشد و این <b>چهارده</b> وادی است</span></div><div style="text-align: left;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">مسافر مجتبی</span></div> text/html 2017-11-15T05:57:13+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com امیر خلاصه سی دی پرسش و پاسخ *۹۶ http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/80 <div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><b style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;سی دی پرسش و پاسخ 96 از اقای &nbsp;مهندس</font></b></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><div align="center" style="font-family: Tahoma;"><strong><font color="#3333ff">&nbsp; &nbsp;به قلم مسافر امیر</font></strong></div></div></div> <div style="font-size: 24.8875px;"><span style="font-size: 24.8875px;"><br></span></div><div style="text-align: center; font-size: 24.8875px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTUH4dhTePupYXUw4W43jJnQE77E-fQlD1tulkDuocyo1sdJp7g2g" alt=""></div><div style="font-size: 24.8875px;"><span style="font-size: 24.8875px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2">بعضاً ما این راه و مسیرها را اشتباه میگیریم. معنویات راه و روش درست زندگی کردن را به ما می آموزد همان صراط مستقیم.</font></div>