وبلاگ لژیون مسافران نور tag:http://rezanoor-c60.mihanblog.com 2018-09-24T16:07:20+01:00 mihanblog.com خلاصه سی دی پرسش و پاسخ *۹۶ 2017-11-15T05:57:13+01:00 2017-11-15T05:57:13+01:00 tag:http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/80 امیر            سی دی پرسش و پاسخ 96 از اقای  مهندس   به قلم مسافر امیر بعضاً ما این راه و مسیرها را اشتباه میگیریم. معنویات راه و روش درست زندگی کردن را به ما می آموزد همان صراط مستقیم.
           سی دی پرسش و پاسخ 96 از اقای  مهندس
   به قلم مسافر امیر


بعضاً ما این راه و مسیرها را اشتباه میگیریم. معنویات راه و روش درست زندگی کردن را به ما می آموزد همان صراط مستقیم.
]]>
متن کامل سی دی اهمیت خواب شب 2017-11-06T06:04:55+01:00 2017-11-06T06:04:55+01:00 tag:http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/79 امیر             سی دی اهمیت خواب شب از اقای امینبه قلم مسافر سیروسجهت خواب مناسب باید ذهن آرام گیرد و لازمه آن این است که همه مشکلات و ناراحتیهایمان از افراد را پله پله حل کنیم و ببخشیم. 
            سی دی اهمیت خواب شب از اقای امین
به قلم مسافر سیروس


جهت خواب مناسب باید ذهن آرام گیرد و لازمه آن این است که همه مشکلات و ناراحتیهایمان از افراد را پله پله حل کنیم و ببخشیم. 
]]>
نوشتار سی دی گلریزان 2017-11-05T13:58:32+01:00 2017-11-05T13:58:32+01:00 tag:http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/77 امیر              نوشتار سی دی گلریزان از اقای مهندسبه قلم مسافر امیر   بسیارى از صفات امروزه ظاهرى شده است و معنویات و صور پنهان كاملا پنهان شده و براى تشخیص آن نیاز به آموزش و دانایى داریم .
       
      نوشتار سی دی گلریزان از اقای مهندس
به قلم مسافر امیر
   


بسیارى از صفات امروزه ظاهرى شده است و معنویات و صور پنهان كاملا پنهان شده و براى تشخیص آن نیاز به آموزش و دانایى داریم .
]]>
خلاصه سی دی جان 2017-11-05T13:51:56+01:00 2017-11-05T13:51:56+01:00 tag:http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/76 امیر                  خلاصه سی دی جان از اقای مهندسبه قلم مسافر امیرنتیجه حرکت در صراط مستقیم علاوه بر مسئله بهشت و جهنم آسایش و آرامشی است که ما به دست میاوریم
                 خلاصه سی دی جان از اقای مهندس
به قلم مسافر امیر


نتیجه حرکت در صراط مستقیم علاوه بر مسئله بهشت و جهنم آسایش و آرامشی است که ما به دست میاوریم
]]>
خلاصه سی دی کوانتوم 2017-10-22T13:43:10+01:00 2017-10-22T13:43:10+01:00 tag:http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/75 امیر                          خلاصه سی دی کوانتومبه قلم مسافر امیرعلم مربوط  به ذرات و اجزا را کوانتوم  میگویند.
                         خلاصه سی دی کوانتوم
به قلم مسافر امیر


علم مربوط  به ذرات و اجزا را کوانتوم  میگویند.
]]>
خلاصه سی دی شگفتی 2017-10-10T14:15:36+01:00 2017-10-10T14:15:36+01:00 tag:http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/74 امیر                خلاصه سی دی شگفتی از اقای مهندسبه قلم مسافر امیرشما هیچ چیز را در هستی نمی توانید ببینید که بدون حساب و کتاب بوجود امده باشد یعنی یک تفکر و اندیشه بالایی پشت سر ان بوده است .                خلاصه سی دی شگفتی از اقای مهندس
به قلم مسافر امیر


شما هیچ چیز را در هستی نمی توانید ببینید که بدون حساب و کتاب بوجود امده باشد یعنی یک تفکر و اندیشه بالایی پشت سر ان بوده است .
]]>
نوشتار سی دی رود 2017-10-06T11:35:05+01:00 2017-10-06T11:35:05+01:00 tag:http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/73 امیر نوشتار سی دی رود از آقای مهندسبه قلم مسافر امیر«چون مادیات و معنویات دو طرف یک سکه هستند و این دو لازم و ملزوم هم هستند انسان نمی تواند فقط یکی را انتخاب کند و دیگری را فدا کند.» نوشتار سی دی رود از آقای مهندس
به قلم مسافر امیر


«چون مادیات و معنویات دو طرف یک سکه هستند و این دو لازم و ملزوم هم هستند انسان نمی تواند فقط یکی را انتخاب کند و دیگری را فدا کند.»
]]>
سی دی نگاه (قسمت 2) 2017-09-28T16:13:51+01:00 2017-09-28T16:13:51+01:00 tag:http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/71 امیر متن کامل سی دی نگاه (قسمت دوم)به قلم مسافر امیر «به کم قانع نشوید شما به رود خروشان که أَنقَریب  شهر و کشور و سایر ممالک را می‌برد توجه ندارید، اما به یک چشمه یا جویبار که ممکن است هر لحظه مخزنش خشک بشود، بهای گران و گزاف می‌دهید. آیا متوجه شدید چه می‌گویم؟!»
متن کامل سی دی نگاه (قسمت دوم)
به قلم مسافر امیر
«به کم قانع نشوید شما به رود خروشان که أَنقَریب  شهر و کشور و سایر ممالک را می‌برد توجه ندارید، اما به یک چشمه یا جویبار که ممکن است هر لحظه مخزنش خشک بشود، بهای گران و گزاف می‌دهید. آیا متوجه شدید چه می‌گویم؟!»
]]>
سی دی نگاه (قسمت 1) 2017-09-28T16:03:06+01:00 2017-09-28T16:03:06+01:00 tag:http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/70 امیر متن کامل سی دی نگاه (قسمت اول)به قلم مسافر امیر«شریک برای خدا قایل شدن یکی از بزرگترین جرم ها و گناه کبیره است.»
متن کامل سی دی نگاه (قسمت اول)
به قلم مسافر امیر
«شریک برای خدا قایل شدن یکی از بزرگترین جرم ها و گناه کبیره است.»

]]>
خلاصه سی دی حقه های نفس ازاقای امین 2017-09-17T11:46:30+01:00 2017-09-17T11:46:30+01:00 tag:http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/66 امیر خلاصه سی دی حقه های نفس از اقای امینبه قلم مسافر امیر  «موضوع انتقال صفات در انسان تابع فعل است وتابع فاعل نیست» خلاصه سی دی حقه های نفس از اقای امین
به قلم مسافر امیر


 
«موضوع انتقال صفات در انسان تابع فعل است وتابع فاعل نیست»

]]>
خلاصه سی دی لحظه دشواری 2017-09-03T07:35:46+01:00 2017-09-03T07:35:46+01:00 tag:http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/62 امیر خلاصه سی دی لحظه دشواریبه قلم مسافر امیر «لحظه دشواری در آن لحظه احساس نمیشود ، آن چنان که یادآوری آن دشواری دشوار است» خلاصه سی دی لحظه دشواری
به قلم مسافر امیر
 «لحظه دشواری در آن لحظه احساس نمیشود ، آن چنان که یادآوری آن دشواری دشوار است»

]]>
خلاصه سی دی پیشگامان 2017-09-01T07:13:18+01:00 2017-09-01T07:13:18+01:00 tag:http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/61 امیر خلاصه سی دی پیشگامانبه قلم مسافر امیر پنهان‌کاری انرژی زیادی از ما می‌گیرد و باعث سقوط ما می‌شود و انسان را رسوا میکند. خلاصه سی دی پیشگامان

به قلم مسافر امیرپنهان‌کاری انرژی زیادی از ما می‌گیرد و باعث سقوط ما می‌شود و انسان را رسوا میکند.

]]>
خلاصه سی دی خدا 2017-08-28T18:49:02+01:00 2017-08-28T18:49:02+01:00 tag:http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/59 رضا خلاصه سی دی "خدا" از آقای مهندسبه قلم مسافر شهرامذهن ما انسانها دروازه ای ندارد که بتوان هر وقت خواستیم آن را ببندیم
خلاصه سی دی "خدا" از آقای مهندس


به قلم مسافر شهرام
ذهن ما انسانها دروازه ای ندارد که بتوان هر وقت خواستیم آن را ببندیم
]]>
خلاصه سی دی گوهر جان 2017-08-18T17:25:38+01:00 2017-08-18T17:25:38+01:00 tag:http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/56 رضا خلاصه سی دی "گوهر جان" از آقای مهندسبه قلم مسافر امیر هیچ انسانی بد نیست. فعل بد در انسان وجود ندارد و اگر بدی بین انسان ها هست دلایلی دارد.
خلاصه سی دی "گوهر جان" از آقای مهندس

به قلم مسافر امیر

هیچ انسانی بد نیست. فعل بد در انسان وجود ندارد و اگر بدی بین انسان ها هست دلایلی دارد.
]]>
خلاصه سی دی آموزشی "خدمت" از آقای امین دژاکام 2016-07-10T18:48:58+01:00 2016-07-10T18:48:58+01:00 tag:http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/55 حسین خلاصه سی دی آموزشی "خدمت" از آقای امین دژاکام به قلم مسافر سعید کیانی انسان‌ها بر اساس دانایی و ظرفیت باید مسئولیتی را بپذیرند...

خلاصه سی دی آموزشی "خدمت" از آقای امین دژاکام

به قلم مسافر سعید کیانی

انسان‌ها بر اساس دانایی و ظرفیت باید مسئولیتی را بپذیرند...


]]>