عدالت . معرفت . عمل سالم

نوشتار سی دی رود

نوشته شده توسط :امیر
جمعه 14 مهر 1396-04:05 ب.ظ

نوشتار سی دی رود از آقای مهندس
به قلم مسافر امیر


«چون مادیات و معنویات دو طرف یک سکه هستند و این دو لازم و ملزوم هم هستند انسان نمی تواند فقط یکی را انتخاب کند و دیگری را فدا کند.»

به نام قدرت مطلق

به طور کلی ما در کنگره نگاهی نداریم که همیشه یک طرف سکه را نگاه کنیم و سعی می کنیم که دو طرف سکه را نگاه کنیم و دوباره در کنگره فرا می گیریم و در آموزش ها می آموزیم که دنیا را از سوراخ کلید نگاه نکنیم و وقتی اتاقی را از سوراخ کلید نگاه می کنیم،  فقط یک قسمت خاصی از اتاق را نگاه می کنیم و بقیه را نمی بینیم ما نه تنها از سوراخ کلید نگاه نمی کنیم، بلکه  می خواهیم در اتاق را باز کنیم  و  وقتی هم نگاه می کنیم، می خواهیم یک دید 360 درجه داشته باشیم.

یعنی تمام ابعاد محیط و تمام موضوعات مد نظر ما باشد. فقط یک موضوع مد نظر ما نباشد. خیلی از انسان ها هستند که انسان را فقط از یک بعد و از یک زاویه می بینند و خیال می کنند که اگر به یک بعد نزدیک شوند باید از بعد دیگری جدا شوند یعنی می گویند اگر ما به عشق نزدیک شویم، طبیعتاً باید از عقل فاصله بگیریم ، یا اگر به عقل نزذیک شویم، باید از عشق فاصله بگیریم  و یا اگر به معنویات نزدیک شویم،  باید از مادیات فاصله بگیریم. در صورتی که اصلا این طور نیست چون مادیات و معنویات دو طرف یک سکه هستند و این دو لازم و ملزوم هم هستند انسان نمی تواند فقط یکی را انتخاب کند و دیگری را فدا کند.

مثل این است که اگر پدرت را دوست داری باید از مادرت فاصله بگیری، ما باید همه را به صورت کلی نگاه کنیم در غیر این صورت گرفتار بیماری های امروزی می شویم مثلا فردی زخم معده دارد، متخصص نگاه می کند و تمام قدرتش را بکار می برد تا زخم معده را درمان کند. شربت مخصوص می دهد و زخم معده درست می شود. در صورتی که چند وقت دیگر از طرف دیگر معده بیرون می زند در زخم معده عامل موضوع دیگریست و عامل هنوز هست.


این یعنی نگاه کردن از یک زاویه به یک موضوع خاص و 360 درجه نگاه نکرده است.


یک موقع است دست ما با چاقو بریده می شود و فقط باید زخم را درست کرد چون عامل چاقو بوده است. ولی معده اگر زخم شد، باز زخم دست و زخم سوختگی فرق می کند، عامل زخم معده یا باید اسید معده غلیظ باشد یا زیاد ترشح می شود یا موقعی که معده خالی است باز هم اسید ترشح می شود.


باید ما برویم و آن عامل را از بین ببریم، این یعنی نگاه 360 درجه، مثل نگاهی که به اعتیاد دارند.

فقط می خواهند مواد را قطع کنند، آن عامل که ناقل عصبی و سیستم بیوشیمی است را اصلاً در نظر نمی گیرند.


گفتیم در جریان زندگی که همه ما مشغول هستیم هر اتفاقی می افتد تحت یک مثلی است که سه ضلع دارد :

1-خواست 2-تقدیر3- فرمان الهی 

تحت پرتو این سه ضلع هر چیزی انجام می گیرد. 

ما نمی گوییم انسانهای هستیم که جبری هستیم و همیشه روی پیشانی ما از بدو تولد سرنوشت ما نوشته شده است، تا خداوند نخواهد برگی از درخت نمی افتد و هر کاری انجام می دهیم، اراده خداوند است و ما هیچ اختیاری از خودمان نداریم!
نه این طور نیست خواست، تقدیر، فرمان هم وجود دارد .
خواست امروز، تقدیر فرداست.
 
امروز شروع می کنیم، گاه گاهی هروئین می کشیم تقدیر فردای ما یک فرد هروئینی است !

با و جود این که می گوییم همه چیز خواست ماست، مطالب دیگری هم هست ما می گوییم،  خداوند ما را از بزرگترین دشمن خودمان که جهل و نادانی ما هست نجات بدهد.ممکن است هزار تا دشمن دیگر هم باشد خواست و تقدیر هست کنار این دو فرمان الهی نیز وجود دارد.
"خوشحالیم که به یک یک کارها به تفکر و تعمق بیشتری می رسیم و از چندی پیش  به مسائلی پی بردید و به آن چه می گذرد توجه بیشتری مبذول بدارید."
وقتی وارد سیستم کنگره برای درمان اعتیاد و اصلاح رفتار و کردارمان می شویم، برای تمام کارهای که انجام می دهیم باید تفکر و تعمق باشد. چون وادی اول ما تفکر است و به مسایلی پی بردید یعنی همین ؛


پی بردیم که با تفکر ساختارها آغاز می شود، پی بردیم که در مسائل حیاتی مسئو لیت دادن به خداوند یعنی سلب مسئولیت از خویش پی بردیم حقیقت در اعمال و ادامه نقاب از رخ بر می گیرد آموختیم که با نادان سخن مگویید و هر چه اتفاق می افتد به آن توجه می کنیم.

"رودی که در جریان است، این فقط رود نیست که بایستی مراقبت از خود نماید و در مسیر سنگی یا کلوخی و یا هر چیزی که به فکرت هم نمی گنجد درون آن پرتاب می نمایند."

در مسیر ممکن است کسی سنگی در رود خانه بیندازد و ممکن

 است َ چیزی در رود خانه پرتاب شود و رود فقط نمی تواند مراقب خودش باشد.

ما هم همین طور هستیم،  زندگی و شرایط ما فقط این نیست که ما از خودمان مراقبت کنیم،  یعنی یک بُعدی نگاه نمی کنیم باید ابعاد دیگر را در نظر بگیریم.


"بعضی وقت ها در ادامه آب بدون هیچ مسئله غیره به زلالی میرسد اما بیشتر اوقات در طول ادامه این طور نمی شود میدانی چه می گوییم حالا حتی ممکن است در کنار مبدا آب سیاهی از اعماق کو هی بسیار نا پیدا وارد بستر رود گردد و یا در صد قدمی یا چند کیلومتری هیچ گاه نمی توان غافل شوید"


ممکن است رود میرود یک سیاهی در مبداء که پیدا نیست وارد رود خانه شود یک آب فاضلابی که اصلا معلوم نیست پس اگر مسئله ای پیش می آید نگران نباشید و این ها البته حکمت الهی است و دائما باید در مسیر زندگی از زندگی مان مراقبت کنیم


" وقتی برای ادامه این مسیرجایگاهی مطمئن ایجاد گردد کمتر آسیب می پذیرد"


ما اگر بیاییم برای مسیر رودخانه یک جایگاه مطمئنی درست کنیم، کمتر آسیب می بیند.

مثلاً در مسیر رود خانه فنس بکشیم، یا کانال درست کنیم، منظور این است که ما هم برای این که مسیر زندگی مان دست خوش اتفاقات ناگوار نشود باید دائما از مسیر زندگی مراقبت کنیم.
"البته ما راه را نمایان گر همه تلاش ها از روز الست می دانیم.  وقتی محکم و استوار بگردید دیگر به مسائلی که برای کل پیش می آید راه حل کلی هم پیش، پیش دارید زیرا با چشمان کاملاً باز و بصیرتی بالا به آن چه اتفاق می افتد و یا آنچه قرار است ببینید و یا نبینید اشراف بیابید"
این جمله کلیدی است، یعنی مسیر هر انسانی که طی طریق می کند، این مسیری است که از روز الست شروع شده است و آن دارد این مسیر را تعین می کند و در آن مسیر قرار می گیرد.

مسئله بعدی انسان های هستند که هر مسئله ای را می پذیرند می گوییم حشیش بکشیم، می گوید بکشیم، می گوییم برویم می گویید برویم یعنی تابع همه چیز است .
انسان های هم هستند محکم و استوار هر چیزی اتفاق می افتد روی آن تفکر می کنند و هر چیزی را نمی پذیرند چون تصمیم را باید خودشان بگیرند.
محکم و استوار شدن به حرف نیست. مثل این که بگوییم، من تصمیم می گیرم از امروز قهرمان کشتی در جهان شوم! باید یک پروسه را طی کنیم و ذره ذره به آن قدرت برسیم.

"می دانید همیشه توطئه کنندگان، هر چند بسیار حساب شده عمل نمایند، اما در مقابل خداوند تبارک و تعال بسیار احمق جلوه می نمایدو نیرو های خودتان را بیهوده خرج ننماید زیرا به یاری کارهای بایست انجام گردد وظیفه و تکلیف ناتمام است."
نیرو های هر انسانی مثل پول انسان است بیهوده خرج نکنید، وقت را بیهوده خرج نکنید، جایی مصرف کنید که ارزش داشته  باشد.

زمان در محدوده جهان دیگر اهمیتی ندارد، یا به گونه دیگری است، حیات مادی چون فلز بسیار ارزشمند است. کسانی که در تردد هستند، در کل اداره امورات و احداث یک نظامیه یا دانشگاه بنیادی را می نهید که پیشنیان آن را انجام داده بودند و برای سالم نمودن انسان ها بخش های مختلفی بکار می گیرید، که مکانش آماده شده و انسان ها را به جهت احیای دوباره یاری میرساند.

تو بدون سپر و شمشیر می جنگی بر خلاف آنچه که فکر می کنی،  جنگجو نیستی و نمی خواهی که جنگ نمایی؛ چه جنگی بالاتر از جنگ عقاید و این بزرگترین تلاش و کوشش توست و این جنگ تابع دستور ما نیست. بلکه تابع فرمان توست اگر امواج دریا کمتر بالا و پایین برود، مقصر اصلی کشتی های که در تردد هستند، نیستند.

بلکه به مسائل دیگری ارتباط دارد، که تو می دانی اگر این سد را بردارید، بایستی عملیاتی انجام شود که باز هم خود می دانید، بایستی بگوییم که تو را صبری است و همین طور نیرویی که در ادامه حتماً این سد باز می شود.

حتی اگر این سد را آن کسانی که در ادامه راحت می خواهد برای؛ این راه عظیم مشکل بنماید حقیقت در اعمال و ادامه نقاب از رخ برمی دارد و این مسائل نباید شما را ناراحت کند ولی در آنچه مقدر است خواست و ایمان قوی شما این تقدیر را می شکند و به آنچه می خواهی؛ خواهی رسید.
اگر ما جنگ را بکار می بریم،  اینطور تصور ننمایید که می گوییم، صلاح در دست بگیرید و آدم بکشید. 
خیر اگر انسانی می خواهد نادان و نا آگاه بماند و توان شما را بگیرد و ظاهرا نماز جمعه و جماعت انجام می دهد ولی فقط از نماز دولا و راست شدن را انجام می دهد آیا فایده ای دارد؟

سوالات برگرفته از متن توسط ناشر متن
۱-سه ضلع مثلثی که تمام اتفاقات روزمره ما  تحت پرتو آن  انجام مگیردچیست؟
۲-نه این طور نیست.....،........،.........هم وجود دارد.خواست امروز ما تقدیر فرداست.
۳-بزرگترین دشمن ما چیست؟
۴-انسان ها از لحاظ تصمیم گیری چند دسته هستند؟
نظرات() 


امیر
یکشنبه 16 مهر 1396 05:45 ب.ظ
با عرض تشکر از راهنمای لژیون بابت مدیریت خوب در وبلاگ لژیون.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


صفحات جانبی:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic